XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla kehitetään ymmärrystä viestintä- ja kieliosaamisesta sekä akateemisesta kirjoittamisesta ryhmissä työskennellen.


Keskeiset sisällöt

 • viestintä- ja kieliosaamisen reflektointi
 • tiedonhaku ja lukustrategioiden hyödyntäminen
 • asiantuntijaesityksen toteuttaminen omaan tieteenalaan liittyvästä aiheesta
 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

    Osaamistavoitteet

    Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


    • osaa etsiä erilaisia lähteitä ja hyödyntää niitä akateemisissa teksteissä
    • ymmärtää ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä
    • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alan viestijänä ja eri kielten oppijana.

    Pakolliset esitiedot

    Suoritustavat

    Tapa 1

    Arviointiperusteet:
    Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä sovitusti.
    Valitaan kaikki merkityt osat
    Suoritustapojen osat
    x

    Osallistuminen opetukseen (2 op)

    Tyyppi:
    Osallistuminen opetukseen
    Arviointiasteikko:
    Hyväksytty - hylätty
    Suorituskieli:
    englanti

    Opetus