XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia) (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson sisällöt painottuvat oman alan opinnoissa tarvittavien viestintätaitojen harjoitteluun.


Keskeiset sisällöt

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat  

  • tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu
  • opintoihin liittyvän tekstin työstäminen
  • vertaispalaute ja sen hyödyntäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • ymmärtää oman alansa keskeisiä viestinnällisiä tapoja
  • on tutustunut tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessiin ja ymmärtää palautevuorovaikutuksen merkityksen osana sitä
  • on harjoitellut yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän opintoihin liittyvän tekstin laatimista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä sovitusti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus