XYHH4003 Maisterintutkielman tuki (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Kurssi keskittyy tukemaan maisterintutkielman kirjoittamista edistämällä opiskelijoiden tietoa käytänteistä sekä kehittämällä edelleen heidän tieteellisen argumentoinnin taitojaan. Opiskelijat keskustelevat tutkimuksestaan ja hyödyntävät vertaispalautetta työnsä kehittämiseksi.  


Keskeiset sisällöt
  • vertaispalaute maisterintutkielman kirjoitusprosessissa
  • lähteiden eettinen käyttö maisterintutkielmassa

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää hyvien akateemisten käytänteiden periaatteet ja pystyy toimimaan niiden mukaisesti
  • osaa argumentoida tieteellisesti ja tuoda omaa ääntään esiin kirjoittamassaan tekstissä
  • pystyy arvioimaan omaa tekstiään ja hyödyntämään vertaispalautetta sekä erilaisia työkaluja tekstin muokkausprosessissa
  • ymmärtää tutkielman kirjoittamisen konventiot ja osaa soveltaa niitä akateemisen tekstin tuottamisessa
  • osaa keskustella tutkimuksestaan tieteellisesti argumentoiden 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssilla edellytetään osallistumista lähiopetukseen. Opetusmenetelmät voivat sisältää luentoja, työpajoja, esitelmiä, projektityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja, yksilö- tai pienryhmäopetusta, palautetapaamisia jne. Yhteistyössä tapahtuvaa ja yksilöllistä työskentelyä vaaditaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus