XYHH4002 Akateemisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Kurssi keskittyy tieteellisen tekstin kirjoittamiseen alakohtaisten akateemisten käytänteiden mukaisesti. Kurssilla käsitellään muun muassa kirjoitusprosessin suunnittelua, tiedon hakua ja synteesin tekemistä eri kielillä samoin kuin tekstin jäsentämistä. 


Keskeiset opintosisällöt

  • tieteellisen kirjoittamisen perusteet
  • lähteisiin perustuva argumentointi ja synteesin tekeminen
  • työkaluja eettiseen tiedonhakuun ja kirjoittamiseen 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa ja tuottaa hyvin jäsenneltyjä tekstejä noudattaen alakohtaisia käytänteitä ja akateemista rekisteriä
  • tunnistaa tieteellisen kirjoittamisen prosessin ja on kehittänyt ymmärrystään siitä, mukaan lukien palautteen hyödyntämisen merkityksen
  • hyödyntää ja yhdistelee tieteellistä informaatiota argumentoinnissaan
  • ymmärtää erikielisten lähteiden käytön mahdollisuuksia
  • ymmärtää akateemisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssilla edellytetään osallistumista lähiopetukseen. Opetusmenetelmät voivat sisältää luentoja, työpajoja, esitelmiä, projektityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja, yksilö- tai pienryhmäopetusta, palautetapaamisia jne. Yhteistyössä tapahtuvaa ja yksilöllistä työskentelyä vaaditaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus