XYHH4001 Projektikurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia työskennellä monikielisissä ryhmissä kohti yhteistä tavoitetta. Yksilöllisen ja ryhmätyöskentelyn myötä opiskelijat kehittävät edelleen ymmärrystään vuorovaikutuksesta monikielisessä ryhmässä ja varmuuttaan osallistua siihen sekä ymmärtävät projektinhallinnan peruskäsitteet. Kurssin tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden valmiutta käyttää ja kehittää edelleen eri kielellisiä resurssejaan.


Keskeiset opintosisällöt

  • monikielisen ryhmätyön käytänteet
  • projektin hallinta
  • palautevuorovaikutus ryhmätyötilanteissa
  • kaikkien kielellisten resurssien hyödyntäminen oman kielitaidon kehittämiseksi edelleen
  • työkaluja oman viestinnän mukauttamiseen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • on kehittänyt varmuuttaan osallistua vuorovaikutukseen monikielisessä kontekstissa
  • tunnistaa ja osaa sanoittaa omaa asiantuntijuuttaan voidakseen työskennellä osana tehokasta monikielistä ryhmää
  • hyödyntää ryhmän kaikkea monikielistä repertuaaria tutkimusprosessissa
  • on kerännyt ja hyödyntänyt palautetta kehittääkseen päätöksenteon, ongelmanratkaisun ja argumentoinnin taitojaan
  • ymmärtää projektinhallinnan keskeisiä elementtejä kuten ajanhallintaa, motivation vaikutusta ja ryhmässä viestimistä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus