XYHH2050 Tutkimusviestintä (journalistiikka) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä tieteellisestä kirjoittamisesta työstämällä kandidaatintutkielmaa. Tutkielmaprosessin aikana vahvistetaan kandidaattiseminaarissa ja tutkimuskurssilla kehittyvää osaamista tieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista kirjoittamisen kontekstissa.


Keskeiset sisällöt

  • tutkielman kirjoitusprosessi
  • tutkielmatekstin selkeys, sujuvuus ja huolitelluus
  • palaute tutkielman työstämisen työkaluna

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa kirjoittaa tutkielmatekstiä tieteellisellä tyylillä
  • osaa tutkielmassaan kirjoittaa lähdeperustaisesti ja argumentoida tieteellisesti
  • hallitsee laajaa tutkimus- ja kirjoitusprosessia
  • osaa hyödyntää palautetta kirjoitusprosessissaan tarkoituksenmukaisesti.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta