XYHH2040 Tieteellinen kirjoittaminen (journalistiikka) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla syvennetään tieteellisten tekstien lukemisen taitoa ja harjoitellaan tieteellisen kirjoittamisen taitoja työstämällä lyhyt suomenkielinen kirjallisuuskatsaus prosessikirjoittamisen tekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi harjoitellaan palautevuorovaikutusta antamalla palautetta toisten kirjoittajien teksteistä.


Keskeiset sisällöt

  • kieltenvälisyys kirjoitusprosessissa
  • journalistisen ja tieteellisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot
  • selkeä, sujuva ja huoliteltu tieteellinen tyyli
  • argumentointi
  • eettisyys ja plagioinnin välttäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • hallitsee tieteellisen tekstin ominaispiirteet
  • osaa kirjoittaa tieteellisellä tyylillä oman alansa tieteellistä tekstiä
  • osaa lukea tieteellisiä tekstejä kriittisesti
  • on harjaantunut prosessikirjoittamisessa
  • osaa antaa rakentavaa palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta