XYHH2020 Akateemiset tekstitaidot (journalistiikka ja kielet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on ensimmäinen osa kandidaatintutkintoon pakollisina kuuluvista viestintä- ja kieliopinnoista. Opintojakson tarkoituksena on tukea yliopisto-opintojen alkua sekä auttaa yliopistoyhteisöön kiinnittymisessä ja akateemisten opiskelutaitojen kehittymisessä.


Keskeiset sisällöt

 • monikielisen viestintäosaamisen reflektointi
 • tieteellisen tekstin tunnuspiirteet
 • tieteellisten tekstien lukeminen eri kielillä
 • opiskelun keskeiset tekstilajit
 • opiskelutekniikat
 • lähdeviittaustekniikka
 • tiedonhaku
 • viestintävarmuus
 • ryhmän vuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä, ja tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa siinä
 • tuntee opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja ja osaa soveltaa niitä opinnoissaan
 • osaa hyödyntää palautevuorovaikutustaitojaan, tarvitsemiaan opiskelutekniikoita ja työkaluja opintojensa tukena
 • tunnistaa ryhmän vuorovaikutuksen ilmiöitä.

Lisätietoja

Opetuskielet: suomi, englanti ja ruotsi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus