XHOX1004 Hollanti 4 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
hollanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Zin om je Nederlands naar het volgende niveau te brengen? Tervetuloa edistyneelle hollannin opintojaksolle (CEFR A2 -taso tai korkeampi)!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä vuorovaikutteisella hollannin opintojaksolla opiskelijat, joilla on hollannin peruskielitaito, voivat kehittää edelleen jo olemassa olevia puhutun ja/tai kirjoitetun kielen taitojaan omien henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan.


Opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla päätetään yhteisesti, mitä teemoja ja aiheita opintojaksolla käsitellään. Jokaiseen aihepiiriin sisällytetään sanastoa, kieli- ja lauseoppia harjoittavia tehtäviä. Opiskelijat voivat myös toivoa aiheita ja sisältöä, joita sisällytettäisiin opintojaksolle.


Opintojakso suoritetaan osittain itsenäisenä työskentelynä. Yhteisiä tapaamisia on joka toinen viikko, ja opiskelijat valmistautuvat niille opiskelemalla opintojakson Moodle-tilasta löytyviä oppimismateriaaleja. Opiskelijoiden yksilöllinen hollannin kielitaitotaso huomioidaan tarjoamalla eritasoisia harjoituksia ja tehtäviä.


Keskeiset opintosisällöt

 • Mahdolliset teemat, joita opintojaksolla käsitellään: Belgian ja Alankomaiden maantiede, historia, media, politiikka, juhlapyhät, kielet ja murteet
 • Verkkosisällön, kuten mainosvideoiden, vlogien, blogipostauksen, kyselyiden, uutisartikkeleiden ja keskusteluiden, katsominen tai lukeminen
 • Keskustelutaidot: mielipiteiden muodostaminen ja ilmaiseminen
 • Esiintymistaidot: kuvioiden ja kaavioiden kuvaileminen
 • Kieli- ja lauseoppi: ER-sanan oikea käyttö sekä kieliopillisesti haastavien lauseiden muodostaminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti hollanninkielisissä arkisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan sekä kertoa kokemuksistaan hollanniksi
 • ymmärtää eri tekstigenrejä edustavia hollanninkielisiä kirjoitettuja tekstejä
 • pystyy kirjoittamaan kuvailevia, ohjaavia ja kantaaottavia tekstejä hollanniksi
 • hyödyntää omaa monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämisessä
 • kykenee ymmärtämään hollanninkielisten maiden kulttuureja ja tapoja.

Lisätietoja

Opetuskielet: hollanti, suomi ja englanti.

Vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita tälle opintojaksolle eikä suomen osaaminen ole välttämätöntä.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaalit ladataan opintojakson Moodle-tilaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojaksolla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
hollanti
Ei julkaistua opetusta