XHOX1003 Hollanti 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, hollanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Gezellig toch he, de Nederlandse taal! Sukelletaan syvemmälle kieleen! Sekä tutkinto-opiskelijat että vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita (CEFR- A2)!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä vuorovaikutteisella hollannin opintojaksolla keskitytään kielen käyttöön harjoittelemalla kaikkia viittä kielitaidon osa-aluetta: lukemista, kuuntelemista, puhumista, kirjoittamista ja kulttuuritietoisuutta. Opintojaksolla hyödynnetään erinäisiä ryhmäkeskusteluja sekä tehtäviä, joita tehdään joko itsenäisesti tai ryhmissä.

Keskeiset sisällöt

  • Keskeiset teemat: asuminen, työ, ulkonäkö ja luonteenpiirteet
  • Arkipäivän fraasit ja ilmaisut
  • Kertomuksien lukeminen
  • Lyhyiden esseiden kirjoittaminen
  • Kielioppi: menneen ajan ilmaiseminen, lauserakenne ja verbit, joilla on tietty prepositio

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • pystyy toimimaan hollanninkielisissä arkisissa vuorovaikutustilanteissa
  • ymmärtää hollanninkielisiä kirjoitettuja ja puhuttuja tekstejä, jotka käsittelevät pääosin tuttuja aiheita
  • osaa viestiä hollanniksi ymmärrettävästi itselleen tärkeistä arkisista asioista
  • hyödyntää omaa monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämisessä
  • tiedostaa hollanninkielisten maiden kulttuureja ja tapoja.

Lisätietoja

Opetuskielet: hollanti, englanti ja suomi


Vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita tälle opintojaksolle eikä suomen osaaminen ole välttämätöntä.


Esitietojen kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet opintojakson XHOX1002 Hollanti 2 tai ovat suorittaneet samantasoisen hollannin opintojakson Jyväskylän yliopiston ulkopuolella. Jos olet epävarma tasostasi, ole yhteydessä opintojakson opettajaan.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit ladataan opintojakson Moodle-tilaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojaksolla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, hollanti
Ei julkaistua opetusta