XHOX1002 Hollanti 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, hollanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Jatketaan ihastuttavan hollannin g-äänteen harjoittelua yhdessä! Sekä tutkinto-opiskelijat että vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Tällä vuorovaikutteisella hollannin alkeisopintojaksolla opiskelijat laajentavat heidän peruskielitaitoaan. He myös jatkavat hollantilaiseen ja belgialaiseen kulttuuriin tutustumista.

Keskeiset sisällöt

  • Käsiteltävät teemat: sää, ruoka ja juomat, liikenne ja kulkuvälineet, rakkaus, lääkärillä käyminen
  • Tulevaisuudesta kertominen
  • Omista mielipiteistä kertominen
  • Kielioppi: prepositiot, asentoa ilmaisevat verbit , adjektiivit ja pronominit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa toimia yksinkertaisissa hollanninkielisissä arkisissa vuorovaikutustilanteissa perusfraaseja ja -sanastoa käyttäen
  • ymmärtää hollankielisiä yksinkertaisia ja selkeitä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
  • pystyy hyödyntämään omaa monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämisessä
  • on tutustunut hollanninkielisiin maihin liittyviin tapoihin ja kulttuureihin.

Lisätietoja

Opetuskielet: hollanti, englanti ja suomi

Vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita tälle opintojaksolle eikä suomen osaaminen ole välttämätöntä.


Esitietojen kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet opintojakson XHOX1000 Hollanti 1 tai ovat suorittaneet hollannin samantasoisen alkeiskurssin Jyväskylän yliopiston ulkopuolella.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit löytyvät opintojakson Moodle-tilasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojaksolla.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
hollanti

Opetus