XHOX1000 Hollanti 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, hollanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opetellaan puhumaan hollantia yhdessä (CEFR- A1)! Sekä tutkinto-opiskelijat että vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä vuorovaikutteisella alkeisopintojaksolla opiskelijat kehittävät hollannin peruskielitaitoaan. He myös tutustuvat hollantilaisiin ja belgialaisiin yliopistokulttuureihin.

Keskeiset opintosisällöt

  • Tervehdykset ja kohteliaisuussäännöt
  • Itsensä esitteleminen
  • Opinnoista, harrastuksista ja perheestä kertominen
  • Numerot, päivämäärät ja ajan ilmaukset
  • Aakkoset, oikeinkirjoitus ja ääntäminen
  • Kielioppi: preesens, käskymuoto, artikkelit, yksikkö ja monikko

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa kertoa itsestään yksinkertaisilla lauseilla hollanniksi
  • ymmärtää keskeiset asiat hollanninkielisistä lyhyistä teksteistä ja keskusteluista, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
  • pystyy osallistumaan arkipäiväiseen keskusteluun hollanniksi
  • tunnistaa Hollantiin ja Belgiaan liittyviä tapoja ja kulttuureja

Lisätietoja

Opetuskielet: hollanti, englanti ja suomi


Vaihto-opiskelijat ovat tervetulleita tälle opintojaksolle eikä suomen osaaminen ole välttämätöntä.

Oppimateriaalit

Kaikki opintojakson materiaalit ladataan opintojakson Moodle-tilaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojaksolla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
hollanti

Opetus