XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yhteiskunta (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Clases divididas en cinco partes: España, México, Caribe, Andes y Cono Sur. Cada parte corresponte a una región cultural.

Suoritustavat

Clases magistrales o conferencias en español.


Osaamistavoitteet

Los estudiantes serán capaces de:
- Obtener un juicio crítico sobre la complejidad de la historia y sociedad contemporáneas de España y Latinoamérica.
- Enlazar los distintos aspectos de la cultura hispanoamericana a través de análisis y reflexiones.

Kurssin käytyään opiskelijaa osaa:
· Arvioida Espanjan ja Latinalaisen Amerikan historiaa ja tämän päivän yhteiskuntaa kriittisesti.
· Yhdistää nykypäivän tapahtumat historiaan. Tämä sivistys on välttämätön kulttuurienvälisessä viestinnässä ja on ratkaiseva monilla eri aloilla, kuten liike-elämässä.

Lisätietoja

Este curso se ofrece a estudiantes de todas las facultades y se requiere un nivel mínimo de A2 en español.

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Sen alkuvaatimuksena on vähintään taso A2 espanjan kielessä.

Esitietojen kuvaus

Español 1-4 y Valmentava.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Participación mínima del 80% y se permite el 20 % de inasistencias. Completar trabajo(s) requisito.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus