XES0008 Espanja 4 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Jatkokurssi 2. Vahvistetaan aiemmin opittuja taitoja ja sovelletaan niitä erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin.

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 16-20).


Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2), esim. ympäröivän maailman kuvailu ja tunteista puhuminen.

Kurssin käytyään opiskelija:
- osaa kommunikoida arkielämän eri konteksteissa.
- kykenee neuvottelemaan ja muistelemaan espanjaksi.
- hahmottaa eri kielenkäytön erityispiirteitä.
- ymmärtää enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- tuttuja rakenteita: indikatiivin preesens sekä menneet muodot: preteriti, imperfekti
- subjunktiivi preesens
- imperatiivi
- sanasto: nuoriso, sairaudet, elokuvat, yhteiskunta, ja politiikka, harrastukset.

Esitietojen kuvaus

Espanja 3 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

  • Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus vaatii tentin suorittamisen vähintään arvosanalla 3.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus

x

Korvaava koe edistyneille opiskelijoille (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Ei julkaistua opetusta