XES0007 Espanja 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opitaan keskustelemaan espanjaksi ja kiinnitetään huomiota myös paralingvistisiin piirteisiin.

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset, etc.


Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena laajempi perustason kielitaito (A1) eli jokapäiväinen kommunikointi liittyen opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Kurssin käytyäni osaan:
- kertoa varmemmin itsestään ja oman elämän asioista
- kertoa lisää menneistä tapahtumista (mitä tein, mitä olen ja olin tehnyt)
- kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia rakenteita:
- preteriti
- objektit: akkusatiivi ja datiivi
- sanasto: maantiede, matkailu, taide, ja kultturi, maalaus, kirjallisuus

Esitietojen kuvaus

Espanja 2 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • ESPAÑOL 1 . Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, Finn Lectura.; ISBN: 978-951-792-672-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 11 - 15). Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus