XES0006 Espanja 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Alkeiskurssi 2. Syvennetään perustaitoja ja kieliopin tuntemusta.

Suoritustavat

Luento, pari- ja ryhmätehtäviä sekä videot.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 6-10).


Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perustason kielitaidon (A1) täydentäminen, esim. ympäristön ja asioiden kuvaileminen ja niistä kertominen.

Kurssin käytyään opiskelijaa osaa:

kertoa varmemmin itsestään ja oman elämänsä asioista.
tilata ravintolassa, asioida kaupassa ja vaateostoksilla.
kertoa, mitä on tehnyt, päivittäisistä rutiineista ja tulevaisuudensuunnitelmista.
puhua säästä ja vuodenajoista
kysyä ja neuvoa tietä.
ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu.
kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita:
- lisää gustar-verbistä ja muita samantyyppisiä verbejä
- lähifutuuri ja perfekti
- refleksiiviverbit ja paikan prepositiot
- lisää demonstratiivipronominit
- adjektiivien vertailuasteet
- sanasto: ruoka, järjestyslukuja, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vaatteet ja värit

Esitietojen kuvaus

Edeltävät opinnot: Espanja 1 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

  • Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus