SAXA1050 Kielialueen historia ja kulttuurihistoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Katsaus saksankielisen alueen poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan, aatehistorian sekä kulttuurihistoriaan keskiajalta vuoteen 2000. 

Suoritustavat

Ohjattu itsenäinen ja ryhmätyöskentely: opintojaksolla opiskelijat työstävät yhdessä sisältöjä opettajan antamien tehtävien pohjalta. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opiskelu sopimuksen mukaan. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla kurssilla. Mikäli haluat suorittaa opintojakson itsenäisesti, ota yhteyttä vastuuopettajaan.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää historian ja kulttuurihistorian keskeiset termit ja käsitteet
  • tuntee käsitteen kulttuuri erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet
  • tuntee saksankielisen alueen historian ja kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät
  • osaa suhteuttaa nyky-yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä historialliseen taustaan
  • osaa selittää kielialueen historian ja kulttuurin kehitystä.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja säännöllinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn (väh. 80 %) tai itsenäisen suoritustavan itsenäiset kirjalliset tehtävät.


Oppimateriaalit

Julkaistaan kurssin oppimisympäristössä

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80%).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Sovi kurssin itsenäisestä suorittamisesta opettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Itsenäinen suoritustapa: Itsenäiset kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80%).
Suorituskieli:
saksa

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Itsenäinen suoritustapa: Itsenäiset kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
saksa

Opetus