SAXP1008 Saksankielisten maiden maantuntemus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksankielisten maiden maantieteellisiin sekä yhteiskuntaa ja kulttuuria koskeviin seikkoihin. Opintojakso sisältää suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joiden lisäksi opiskelija laatii laajan itsenäisen kirjallisen tuotoksen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot saksankielisistä maista ja niiden yhteiskunnista
  • osaa vertailla niitä suomalaiseen yhteiskuntaan eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa hakea aiheeseen liittyvää tietoa eri lähdetyyppejä hyväksi käyttäen
  • on kehittänyt esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät arvioidaan arvosteluasteikolla 0-5. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Suositus ajoituksesta

1. lukuvuosi

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssivihko

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus.
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät arvioidaan arvosteluasteikolla 0-5. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät arvioidaan arvosteluasteikolla 0-5. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus

Oppimateriaalit:

Kurssivihko

Opetus