SAXP1114 Suullinen ja kirjallinen viestintä I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Opiskelutapoihin sisältyy mm. erilaisten tekstien ja kirjan lukemista, kirjoittamista ja siihen liittyvää virheanalyysiä, sanasto- ja kielioppiharjoituksia, keskusteluharjoituksia parin kanssa sekä (pien)ryhmässä, kuullunymmärtämistä ja pieniä esitelmiä. Viimeksi mainitun yhteydessä harjaantuvat myös esiintymistaidot sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitaidon jatkuvan omaehtoisen kehittämisen tarpeen ja on motivoitunut kehittymään viestijänä
  • osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) kohdekulttuurille ominaisella tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen oppijana
  • osaa käyttää kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kielitaitonsa omaehtoiseen kehittämiseen
  • osaa laatia PowerPoint -esityksen ja hyödyntää sitä suullisen esitelmän tukena.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Suositus ajoituksesta

1. lukukausi

Oppimateriaalit

Kurssivihko

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%. Kirjalliset tuotokset (60 %) arvioidaan asteikolla 0-5, samoin suullista viestintää (40 %) jatkuvan näytteen perusteella asteikolla 0-5.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%. Kirjalliset tuotokset (60 %) arvioidaan asteikolla 0-5, samoin suullista viestintää (40 %) jatkuvan näytteen perusteella asteikolla 0-5.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaalit:

Kurssivihko

Opetus