BENY2024 PW MOOC IV: Reittejä planetaariseen hyvinvointiin (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Itsenäinen työskentely, MOOC-kurssi

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään ympäristöongelmien ratkaisemisen ja kestävyyden saavuttamisen edellyttämiin muutoksiin yhteiskunnallisissa järjestelmissä, sekä muutosten toteuttamisen edellytyksiin, mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • Osaa kertoa tarvittavien järjestelmämuutosten mittakaavoista ja välttämättömyydestä.
  • Osaa kuvata erilaisia järjestelmän muuttamisen keinoja sekä vertailla niiden helppoutta ja vaikuttavuutta.
  • Tunnistaa useita tapoja itse edistää kestävyysmurroksen toteutumista ammatillisissa ja muissa rooleissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Planetaarinen hyvinvointi 4 yhdessä kurssien Planetaarinen hyvinvointi 2 ja 3 kanssa korvaa myöhemmin Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman aineopintojen pakollisen kurssin BENA4025, Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet.
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely, MOOC-kurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

MOOC-kurssi

Opetus