BENY2021 PW MOOC I: Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Avainteksti

Maksuton opintojakso JYU:n tutkinto-opiskelijoille.

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija:

  • Osaa selittää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen juurisyyt, mekanismit ja mahdolliset seuraukset.
  • Osaa pääpiirteissään selittää ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin ja ilmastoon esihistoriasta nykypäivään ja kuvata näiden vaikutusten taustalla olevia yhteiskunnallisia prosesseja, arvoja, normeja ja alueellisia eroja.
  • Osaa kertoa mitä planetaarinen hyvinvointi tarkoittaa ja miksi/mihin sitä tarvitaan.
  • Osaa perustella monialaisen lähestymistavan merkityksen tutkittaessa kestävyysongelmia. 

Lisätietoja

Maksuton opintojakso JYU:n tutkinto-opiskelijoille.Tämä kurssi, BENY2021 PW MOOC 1, vaaditaan esitiedoksi BENY2022 PW MOOC 2-kurssille. 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Tämä kurssi, Planetaarinen hyvinvointi 1, vaaditaan esitiedoksi Planetaarinen hyvinvointi 2-kurssille
Arviointiperusteet:
itsenäinen työskentely, MOOC-kurssi
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely 2023-2024 (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus