VTEKOK Valmennus- ja testausopin syventävä moduuli (17+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Edellyttää LitK - tutkintoa.

Kuvaus

Valmennus- ja testausopin moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn harjoittamisesta ja harjoitteluvaikutusten mittaamisesta, harjoittelun vaikutusmekanismeista ja fyysisten ominaisuuksien eri osa-alueiden harjoittelun ohjelmoinnista ja harjoitteluvaikutusten monitoroinnista. Moduulissa perehdytään myös valmennuksen kokonaisuuden eri osa-alueisiin, kuten esimerkiksi harjoitteluun ja kilpailemiseen erityisolosuhteissa, joukkueurheilun erityiskysymyksiin, harjoittelua tukevaan ravitsemukseen, psyykkiseen valmennukseen ja valmennuksen eettisiin kysymyksiin. Lisäksi moduulissa syvennetään ymmärrystä paralympiaurheilusta, kliinisestä testauksesta sekä eri ikäisten henkilöiden valmennuksesta ja testauksesta.

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (17 op)