TTMSYV Terveystiedon monitieteinen syventävä opintokokonaisuus (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Terveystiedon syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  • vertailla ja soveltaa keskeisiä terveyden edistämisen lähestymistapoja ja terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja
  • soveltaa tieteellistä tietoa oman opetuksen kehittämiseen ja tarkastella yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia opetukseen
  • kriittisesti analysoida terveyteen liittyvää historiallista, yhteiskunnallista sekä terveyden eriarvoisuutta käsittelevää tietoa
  • analysoida mediaa ja sen merkitystä terveysopetuksen näkökulmasta ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediaa hyödyntävän terveysopetuskokonaisuuden
  • soveltaa tutkimuksen teon periaatteita tutkielmaa kirjoittaessaan
  • tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)