TTMS1004 Terveys ja yhteiskunta (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveyteen vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä
Terveyden eriarvoisuus 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu
Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet 

Kirjallisuustentti 100 %  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä keskeisiä yhteiskunnallisia terveyteen ja sairauteen vaikuttaneita tekijöitä historian eri aikakausina maailmassa ja Suomessa

  • analysoida terveyden eriarvoisuuteen liittyviä tekijöitä ja arvioida eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä keinoja 

Lisätietoja

Syys- ja kevätlukukausi 

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • Harjula, M. 2007. Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampere: Tampereen yliopistopaino. (141 s.)
  • Vuorinen, H.S. 2010. Taudit, parantajat ja parannettavat. Lääketieteellinen historia. Tampere: Vastapaino. (293 s.)
  • Marmot, M. 2015. The health gap. The challenge of an unequal world. 1. painos. London: Bloomsbury Publishing. (sivut 22-169)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus