TTMS1002 Opettaja työnsä tutkijana (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutkimuskysymyksen asettaminen, opetus-oppimistapahtuman systemaattinen tarkastelu ja arviointi sekä kehitysehdotusten tekeminen 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu
Oman työn tutkimusperustainen kehittämistehtävä

Arviointiperusteet

Kehittämistehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tarkastella millaista osaamista oppilaat tarvitsevat yhteiskunnassa toimiakseen ja arvioida kriittisesti mitä haasteita tämä asettaa opetukselle

  • arvioida systemaattisesti keräämänsä empiirisen aineiston pohjalta oppilaiden oppimista ja omaa opetustaan

  • laatia perusteltuja ehdotuksia oman työn kehittämiseksi tutkimustiedon ja oman systemaattisen analyysin pohjalta 

Lisätietoja

Syys- ja kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kehittämistehtävä (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus