TJYKOK EduFutura työelämä ja yrittäjyys (15+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Työelämässä tarvitaan vankan substanssiosaamisen lisäksi yhä enemmän myös muunlaisia valmiuksia, kuten kykyä neuvotella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ymmärrystä liiketoiminnan perusprosesseista ja projektityöskentelystä sekä joustavaa ja yrittäjämäistä asennetta. Työelämä- ja yrittäjyysopinnot edesauttavat näiden sekä opiskelussa että työelämässä tärkeiden yleisten, kaikille hyödyllisten valmiuksien oppimista. Opinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopistossa kirjoilla oleville varsinaisille opiskelijoille, eikä niiden suorittaminen edellytä laajoja esitietoja muilta kursseilta.

Osaamistavoitteet

Temaattisen moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa

- kehittää omaa osaamistaan työelämä-, yrittäjyys- tai projektiosaamisessa

- yhdistellä omaa osaamistaan oman alan ulkopuolisissa asiayhteyksissä

- yhdistellä muiden ihmisten osaamista omaan osaamiseen 

- ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja liiketoiminnan syntyä

- on oppinut yrittäjämäistä asennetta

Rakenne

Valitse väh. 15 op