JSBA2008 Yrittäjävalmennus (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yrittäjyysedellytykset, liikeidean kehittäminen, liiketoiminnan käytännön toteuttaminen ja kehittäminen.
Myynnin, tuotekehityksen, kannattavuuden ja kassavirtojen seuranta, kannattavan liiketoiminnan edellytykset, asiakashankinta ja –hallinta.
Kurssin sisältö tarkennetaan ja painotetaan opiskelijan/henkilökunnan yrityksen tarpeiden mukaan.

Opintojaksossa toteutetaan:
Lähtötilanteen kartoitus ja osallistujan tavoitteet, oppimissuunnitelman laatiminen, Kuukausittaiset hautomotapaamiset yhdessä muiden hautomoyrittäjien kanssa, yhteiset teemakoulutukset, yrityskohtaiset oppimistehtävät sekä henkilö/-tiimikohtaiset valmennukset

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla/henkilökunnan jäsenellä on kannattavan liiketoiminnan edellytykset täyttävä liikeidea, toimiva liiketoimintasuunnitelma, talous-, myynti- ja markkinointisuunnitelmat, motivaatio ja edellytykset yrityksen perustamiseen yksin tai ryhmässä.

Lisätietoja

Itsenäinen työskentely Yritystehtaan valmentajien johdolla. Kyseessä ei ole ns. kurssi vaan noin vuoden mittainen valmennusprosessi yrittäjänä toimiville. Lisätiedot ja hakeminen valmennukseen tällä nettisivulla olevalla lomakkeella https://yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/yrittajavalmennus/

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalla/henkilökunnan jäsenellä on Y-tunnuksella rekisteröity yritys, jota hän kehittää valmennuksessa. 


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Yrityksen kehittämisprojekti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (8 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus