TEKMODKOK Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä -moduuli (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Tämän moduulin kurssit Tiedon muotoilu (5 op), Tekninen viestintä (5 op) ja Teknisen viestinnän projekti (5 op) suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöisen ja teknisen viestinnän peruskäsitteitä ja metodeja erilaisten tekstien, kuten käyttöohjeiden, analysointiin ja luomiseen sekä lineaarisissa että modulaarisissa dokumentointiympäristöissä. Hän ymmärtää saavutettavuusvaatimusten merkityksen digitaalisessa yhteiskunnassa ja osaa asettua käyttäjän asemaan.


Kursseista suoritetaan ensin Tiedon muotoilu, jonka jälkeen Tekninen viestintä, ja lopuksi Teknisen viestinnän projekti.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • Hallitsee käyttäjälähtöisen viestinnän periaatteet
  • Kykenee analysoimaan ja muokkaamaan tekstejä viestinnällisen saavutettavuuden näkökulmasta
  • Hallitsee teknisen viestinnän standardit, prosessit ja työskentelytavat
  • Kykenee tuottamaan teknisen viestinnän tuotteita erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Lisätietoja

Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä -moduuli on avoin Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille sekä Diplomi-insinöörikoulutuksen opiskelijoille.

Rakenne

Valitse kaikki (15 op)