KIVY3000 Teknisen viestinnän projekti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
Suuri osa teknisen viestinnän tuotteista, kuten käyttöohjeista, tuotetaan rakenteisissa dokumentointijärjestelmissä, jotka ovat XML-pohjaisia. Kurssilla muodostetaan monitieteiset tiimit, jotka tuottavat valitsemalleen sovellukselle tai laitteelle käyttöohjeen rakenteisessa dokumentointijärjestelmässä.

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, tiimityöskentely ja projektityö

Arviointiperusteet 
Osallistuminen, tiimityöskentely (30%), projektityö (70%). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit Moodlessa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- Osaa soveltaa teknisen viestinnän tietoja ja taitoja projektityössä käyttäen minimalistista dokumentointiprosessia

- Hallitsee rakenteisen dokumentaation erityispiirteet

- Kykenee tuottamaan julkaisukelpoisen käyttöohjeen julkaisujärjestelmässä.

Lisätietoja

Kurssi on osa Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä -moduulia, joka on avoin Diplomi-insinöörikoulutuksen opiskelijoille sekä Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
osallistuminen, tiimityöskentely (30%), projektityö (70%). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit Moodlessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen, tiimityöskentely (30%), projektityö (70%). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit Moodlessa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, tiimityöskentely ja projektityö.

Opetus