MUSPER Musiikkitieteen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Musiikkitieteen perusopinnoissa lähestytään musiikkia monialaisena ilmiönä ja tutustutaan tutkijan taitojen perusteisiin sekä musiikkikulttuurisiin ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Musiikkitieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- nimetä musiikintutkimuksen yleisiä suuntauksia

- määritellä musiikintutkimuksen peruskäsitteitä

- keskustella musiikista ja siihen liittyvistä ilmiöistä osana vertaisryhmää

- kuvata tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

- löytää ja arvioida tutkimuskirjallisuutta

- arvioida musiikilliseen toimintaan vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta

- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin äänittämisessä ja käsittelyssä

- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)