MUSP2001 Musiikkitieteen teknologia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan teknologiaan, jota tyypillisesti käytetään musiikin notaatiossa, äänittämisessä ja editoimisessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tallentaa ja editoida musiikkia sekä midi- että audiomuodossa

- hallitsee äänityslaitteiston peruskokoonpanon ja äänittämisen periaatteet

- tuntee musiikin notaatioon ja analysoimiseen tarkoitettuja tietoteknisiä työkaluja

Lisätietoja

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus