MUSKOK Musiikkikulttuurit (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Eri musiikkikulttuurit hahmotetaan julkisessa keskustelussa ja vaikkapa musiikkiteollisuudessa usein suurina megagenreinä, jotka pitävät sisällään monenlaisia musiikkityylejä ja musiikintekemisen tapoja. Tällaisia ovat muun muassa ”taidemusiikki”/”klassinen musiikki”, ”populaarimusiikki” tai ”maailmanmusiikki”/”kansamusiikki”/”perinnemusiikki”.

Moduuli tutustuttaa opiskelijat näihin kolmeen, länsimaissa yleisimpään megagenreen. Moduulissa tarkastellaan eri musiikkikulttuurien tyylipiirteitä ja estetiikkaa, historiallisia kehityslinjoja, sekä musiikintekemisen kulloisiakin yhteiskunnallisia ja poliittisia konteksteja.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa eri musiikkikulttuurien historiallisia kehityslinjoja

- tuntee eri musiikkikulttuureihin liittyviä yhteiskunnallisia ja poliittisia konteksteja, ja ymmärtää näiden merkityksen tarkastellessa musiikillista toimintaa ja soivaa musiikkia

- osaa kuvata eri musiikkityylien ja tyylikausien musiikillisia piirteitä ja niihin liittyviä käsitteitä

- tunnistaa eri musiikkikulttuurien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin kautta

Lisätietoja

Suoritettavissa vapaasti, ei vaadi esitietoja aiheesta.

Rakenne

Valitse kaikki (15 op)