MTE1KOK Taideterapian käytäntöjä ja teoriaa (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Taideterapian käytäntöjä ja teoriaa -moduuli keskittyy taideterapian teoreettisiin, menetelmällisiin ja tutkimuksellisiin perusteisiin ja lähtökohtiin. Moduulin ytimessä ovat musiikki-, tanssi-liike- ja kuvataideterapia. Moduuli rakentuu luento-opetuksesta, kokemuksellisista työpajoista sekä itsenäisestä työskentelystä sisältäen oppimispäiväkirjojen ja oppimistehtävien laatimista sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden hyödyntämistä.

Osaamistavoitteet

Moduulin kurssit suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää eri taideterapiamuotojen yhteisiä rajapintoja, mutta hahmottaa myös niiden ominaispiirteitä

- ymmärtää taideterapioita ammattillisena toimintana suomalaisessa toimintaympäristössä tähdäten kokonaiskuvaan, joka rakennuselementtejä ovat käytäntö, teoria ja tutkimustoiminta

- on saanut kykyjä arvioida ja tehdä päätöksiä koskien omia tulevia aktiviteettejaan taideterapian kontekstissa.

Rakenne

Valitse kaikki (15 op)