LLTKOKPER Fyysinen aktiivisuus, urheilu ja terveys -moduuli (16 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Liikuntalääketieteen perustason moduuli on suunnattu kaikille liikuntalääketieteestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Liikuntalääketieteen perustason moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin
  • kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
  • arvioida liikuntaan ja urheiluun liittyviä riskejä
  • kuvata urheilijan terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja urheiluvammojen perusteita
  • kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteitä
  • arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia
  • selittää sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet
  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

Esitietojen kuvaus

Vaaditut edeltävät opinnot on ilmoitettu opintojaksojen esitiedoissa. 

Lisätietoja

Mikäli moduulin opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan. on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa opintojakso on pakollisena osana.

Rakenne

Valitse kaikki (16 op)