KTKPER Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Oppiminen ja ohjaus
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
Osaaminen ja asiantuntijuus
Tieteellinen ajattelu ja tieto
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • osaa hahmottaa ja jäsentää kasvatusalan ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
  • osaa tarkastella ja tunnistaa omia toimintatapojaan ja niiden taustalla olevia arvoja ja käsityksiä kasvatusalalla toimiessaan
  • osaa hyödyntää kasvatusalan ilmiöitä koskevaa osaamista oman asiantuntijuutensa rakentamisessa

Rakenne

Valitse kaikki (12–25 op)