KTKP3009 Osaaminen ja asiantuntijuus: orientoiva ja opetusharjoittelu (AIKO) (2–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

 • Oppimiseen ja ryhmän toimintaan liittyviin ilmiöihin tutustuminen
 • Omien opetus- ja oppimiskokemuksien reflektointi
 • Luokkayhteisön toiminnan havainnointi
 • Oman aineen keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin tutustuminen sekä opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa

 • havainnoida ja analysoida luokkayhteisön toimintaa, oppimisympäristöä ja oppijoiden moninaisuutta sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista
 • tunnistaa oman oppiaineensa oppimisen pedagogisia erityispiirteitä
 • suunnitella ja toteuttaa oppimistilanteita
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana
 • asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita

Esitietojen kuvaus

KTKP020, KTKP040, KTKP050

Oppimateriaalit

Aineryhmäkohtainen oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä oman opetusharjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Liikunnan opiskelijoiden suoritustapa
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
 • Kontaktiopetusta 12 x 90 min, josta opintopiirityöskentelyä 6 x 90 min ja
  opetuksen observointia 7 oppituntia.
 • Aineryhmäkohtaista opintopiirityöskentelyä vähintään 15 tuntia, oppituntien ohjattua observointia 6 oppituntia ja opiskelijan omaa opetusta vähintään 4 opetuskertaa, joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä 75 min opetuskerta.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (liikunta) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEP014 Osallistuminen opetukseen s20 (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus