HYVVALMOD Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli (20 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin käytyään, opiskelija tuntee pysyvien elämäntapamuutosten periaatteet, tietää käyttäytymisen muutoksen teoreettisen perustan ja osaa soveltaa näitä tietoja valmennettavan elämäntilanteen mukaisesti, yhdessä hänen kanssaan. Opiskelija tietää ja osaa soveltaa menetelmiä hyvinvointikäyttäytymisen muutoksen tukemiseen sekä osaa vahvistaa terveen ja toimintakykyisen elämän kulmakiviä (liikunta, ravinto palautuminen). 

Esitietojen kuvaus

Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille ja Gradian liikunnanohjauksen perustutkinnon syventävän vaiheen opiskelijoille.


Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Lisätietoja

Tämä moduuli on Edufuturan yhteistuotantomoduuli (JAMK ja JY). Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Moduuli koostuu johdanto-opintojaksosta (5 op) sekä viidestä temaattisesta opintojaksoista (15 op). Moduuli suositellaan suoritettavaksi kokonaisuutena. 

Rakenne

Valitse kaikki (20 op)