DIMAOK-JYUAVOIN Digimarkkinoinnin opintokokonaisuus (15–30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Digimarkkinointi kehittyy ja tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia asiakkaiden palvelemiseen erilaisissa organisaatioissa. Moni organisaatio tai yritys haluaakin hyödyntää digimarkkinointia yhä strategisemmin ja suunnitelmallisemmin. Tämä edellyttää ajantasaista ymmärrystä teknologioista, asiakkaista ja liiketoiminnasta. Digimarkkinointi auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin ja erottumaan kilpailijoista.

Digimarkkinoinnin opintokokonaisuus vahvistaa työelämässä toimivien ja alasta kiinnostuneiden digimarkkinoinnin ja -viestinnän valmiuksia tarjoamalla tutkimuksiin perustuvaa ymmärrystä alan kehityksestä. Tiedepohjaisen opintokokonaisuuden opintojaksot johdattavat opiskelijat digimarkkinoinnin perusteisiin, sisältöstrategioihin, digimarkkinoinnin käytännön sovelluksiin, kaupan alan digitalisoitumiseen sekä digimarkkinointia ohjaavaan lainsäädäntöön. Opintokokonaisuus lisää digimarkkinoinnin kokonaisvaltaista ymmärrystä ja vahvistaa kykyä suunnitella, toteuttaa ja johtaa digimarkkinointia strategisesti ja laadukkaasti.

Monitieteisistä opinnoista voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka vastaa oman osaamisen yksilöllisiin kehittämistarpeisiin. Valintoja voi tehdä henkilökohtaisen kiinnostuksen ja omassa työtehtävässä tarvittavan osaamisen perusteella tai tulevia uratoiveita ajatellen.

Opintokokonaisuuden ensimmäinen, pakollinen opintojakso ohjaa opiskelijaa sopivien opintojen valinnassa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pakollinen soveltava päätösjakso, jolla opintojen myötä kehittynyttä osaamista tehdään näkyväksi laatimalla digimarkkinointisuunnitelma. Näiden opintojaksojen välissä on tarjolla vapaasti valittavia opintojaksoja niin kauppatieteistä kuin muiltakin tieteenaloilta.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat osaamistavoitteisiin. Yleisellä tasolla opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää mitä on digitalisaatio ja miten se vaikuttaa organisaation markkinointiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee digimarkkinointiin peruskäsitteistön, sekä erilaiset digimarkkinoinnin työkalut
  • Osaa kehittää digimarkkinoinnin strategioita vastaamaan digitaalisen transformaation johdosta muuttunutta ostokäyttäytymistä
  • Osaa laatia digimarkkinointisuunnitelman ja käyttää digimarkkinoinnin keinoja apuna liiketoiminnan kehittämisessä
  • Tuntee digimarkkinointiin liittyvän lainsäädännön ja osaa huomioida sen vaikutuksen käytännössä

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden järjestävä taho on Jyväskylän avoin yliopisto.

Rakenne

Valitse kaikki (15–30 op)