YMAA3220 Digitaalinen markkinointi (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojakso johdattaa sinut digimarkkinoinnin maailmaan. Opit tuntemaan työkaluja ja strategioita asiakaslähtöisen digimarkkinoinnin toteuttamiseen.

Kuvaus

This course introduces the students with digital marketing strategy, tactics and tools. The course applies principles of marketing to explain how to develop a digital marketing plan and put it into action through using various digital marketing tools. The course is designed for both practitioners and university students who want a comprehensive understanding of digital marketing from the business perspective.

Osaamistavoitteet

On successful completion of this course, student is able to:

-Name and explain the most common digital marketing tools

-Explain the characteristics of various digital marketing tactics

-Outline a digital marketing plan

-Plan, implement and analyze digital marketing strategies for different environments such as nonprofit and profit organizations

Oppimateriaalit

Syksy 2023 alkaen:

Virallinen tenttikirja (saatavilla fyysisenä ja elektronisena versiona):
Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., & Mero, J. (2023). Digital Marketing Strategy: Create Strategy, Put It Into Practice, Sell More. Edward Elgar Publishing.

Sama kirja suomeksi:
Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., & Mero, J. (2022). Digimarkkinointi: luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Alma Talent.

Huom! Sisältö kirjoissa on lähes identtinen, mutta tenttikysymykset ovat englannikieliset eli kannattaa lukea ainakin englanninkielinen versio. Suomenkielinen versio toimii tukena sanaston haltuunotossa ja suomenkielistä versiota on paremmin saatavilla fyysisessä muodossa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Ei järjestetä enää 2023-2024
Arviointiperusteet:
Verkkokurssin tehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus