DGKA1003 Digitalisoituva kauppa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miten digitalisaatio muovaa kaupan alaa? Kurssilla pureudut digitalisaatioon niin kaupan alan strategian, markkinoinnin kuin ostokäyttäytymisen näkökulmista

Kuvaus

Opintojakso käsittelee kaupan alan digitalisaatiota kolmesta näkökulmasta: 1) digitaalisaatio kaupan alan strategiassa, 2) digitalisaatio kaupan alan markkinoinnissa ja 3) digitalisaatio kaupan alan ostokäyttäytymisessä. Kurssilla käydään läpi sekä strategisen että taktisen tason asioita, joita kaupan alan toimijat kohtaavat implementoidessaan digitaalista markkinointia. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio tarkoittaa ja miten se vaikuttaa kaupan alaan. Lisäksi opiskelija osaa analysoida digitaalisen transformaation vaikutuksia ostokäyttäytymiseen sekä kehittää markkinoinnin ja myynnin strategioita vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuneita ostopäätösprosesseja.

Lisätietoja

Kurssi on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luentomoniste, luennoitsijoiden jakamat artikkelit ja caset 

Kirjallisuus

  • Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H., & Mero, J. (2022). Digimarkkinointi. Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. Alma Talent, Helsinki.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen luennoille ja yksilötyö. Läsnäolo luennoilla 25%, yksilötyö 75%
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus