YTTP2120 Introduction to Marketing (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Concepts that underlie the discipline of marketing
• Marketing mix and decision areas
• Marketing and its environment
• Sustainable marketing
• Basic marketing strategies and tactics applied in business cases


Osaamistavoitteet

On successful completion of the course, students will be able to:
• name and recognise key marketing concepts and discipline areas
• identify and define the basic elements of the marketing mix
• explain buyer behaviour in consumer and business markets
• identify and explain business development options
• apply the concepts and theories in phenomena of practical business

Lisätietoja

Other materials informed by the lecturer.

Kirjallisuus

  • Gary Armstrong, Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik, 2016, Marketing: An Introduction, Global Edition, 13/E (myös e-kirjana saatavilla); ISBN: 9781292146508

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Accepted completion of the designated assignments
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus