YJOAIP-JYUAVOIN Johtamisen aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Johtamisen aineopinnot käsittelevät laaja-alaisesti johtamista ja johtajuutta eri näkökulmista. Opinnot rakentuvat henkilöstötyötä ja johtajuutta, yritys-yhteiskunta -suhteita, liiketoimintaosaamista ja osuuskuntamuotoista liiketoimintaa käsittelevistä temaattisista kokonaisuuksista. Opintojensa myötä opiskelijat rakentavat monipuolisesti tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksiaan niin ihmisten kuin asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja jatkuvassa muutoksessa.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, henkilöstöjohtamisen, liiketoimintaosaamisen ja projektityön perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)