YJOA2180 Työurat ja rekrytointi (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
 • rekrytointiprosessi
 • rekrytointistrategiat ja -kanavat
 • työurat
 • urajohtaminen
 • työuran ja muun elämän yhdistäminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
 • kuvata rekrytointiprosessi henkilöstön tarpeen määrittelystä perehdytykseen
 • tunnistaa, eritellä ja arvioida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä
 • tarkastella ja arvioida henkilöstön työuria ja niiden johtamista

Lisätietoja

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, kurssikirjallisuus sekä opettajan ilmoittamat tieteelliset artikkelit ja mahdollinen lisälukemisto.

Kirjallisuus

 • Arthur, D. (2001). The Employee Recruitment and Retention Handbook. AMACOM.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opetus järjestetään avoimessa yliopistossa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille
Arviointiperusteet:
Verkkokurssi tai oppimistehtävä, määritellään opetusohjelmassa lukuvuosittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta