YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• työn ja perheen suhteen tarkastelunäkökulmat
• työn ja perheen suhde yksilön kannalta
• työn ja perheen suhde organisaatiossa ja johtamisessa
• työn ja perheen suhde yhteiskunnallisena ilmiönä
• työ-perhesuhde ja tasa-arvo

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• kuvata työn ja perheen suhdetta tarkastelevat teoreettiset näkökulmat ja vertailla niitä
• kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaa päätöksentekoa yksilön näkökulmasta eri elämänvaiheissa
• kuvata, eritellä ja vertailla työn ja perheen yhteensovittamisen lähtökohtia, poliitikoita ja käytäntöjä organisaatiossa
• kuvata ja arvioida työ-perhesuhdetta koskevaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja tuloksia organisaatiossa
• kuvata työ-perhesuhdetta johtamisen kannalta ja arvioida työ-perhesuhteen johtamisen vaikutuksia
• selittää työ-perhesuhteen sukupuolistunutta luonnetta ja arvioida suhdetta tasa-arvon kannalta
• kuvata ja arvioida työ-perhesuhteen yhteensovittamisen merkitystä yhteiskunnallisesti

Lisätietoja

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Kangas Emilia, Lämsä Anna-Maija & Heikkinen Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit. Työelämän Tutkimus 14(3), 257-275.
  • Greenhouse Jeffrey & Powell Gary 2017. Making Work and Family Work: From hard choices to smart choices. Routledge.
  • Toppinen-Tanner Salla, Bergbom Barbara, Friman Riikka, Ropponen Annika, Toivanen Minna, Uusitalo Hanna, Wallin Marjo & Vanhala Anna 2016. Työ @ elämä. Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Helsinki: Työterveyslaitos.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opetus järjestetään avoimessa yliopistossa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille
Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta