Liikuntapsykologia

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
 2. Suunnittele opintosi.
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoa opintomaksuista.  
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


1.1 Opiskelu opintovapaalla

Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot soveltuvat opintovapaalla opiskeluun. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemusta varten tarvitset opiskelusuunnitelman ja virallisen opiskelutodistuksen opinto-oikeudestasi/suoritusoikeudestasi. Tarkistathan aina ajantasaiset ohjeet Työllisyysrahaston sivuilta.


OPISKELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Opiskelusuunnitelmassa määrität, mitkä opintojaksot suoritat ja millä aikataululla. Sinun ei kuitenkaan tarvitse heti ilmoittautua kaikille suunnittelemillesi opintojaksoille, vaan voit valita myös opintojaksoja, joiden ilmoittautuminen aukeaa vasta myöhemmin. Avoimen yliopiston opiskelutodistuksen tilaamisen yhteydessä vaadittava opiskelusuunnitelma laaditaan annettuun Excel-pohjaan.

Opiskelusuunnitelmaa laatiessa sinun tulee ottaa huomioon opintojaksojen esitietovaatimukset: liikuntapsykologiassa perusopinnot (25op) tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuina ennen aineopintojen (35op) aloittamista. Aineopintojen suorittaminen perusopintojen kanssa samanaikaisesti ei siis ole mahdollista.

Sinulla on oikeus suorittaa opintojakso annetun suoritusoikeusajan puitteissa. Suoritusmerkintä opintorekisteriotteeseen merkitään sille päivämäärälle, jolloin olet palauttanut tentin tai oppimistehtävän. Huomioithan siis palautuspäivämäärät opiskelusuunnitelmaa tehdessäsi, jotta saat hakemasi aikuiskoulutustukiajan puitteissa suoritettua vaaditun määrän opintoja.

 • Verkkotenttisuoritustavassa suunnittele tarkalleen, mihin verkkotenttiin osallistut.
 • Oppimistehtäväsuoritustavassa suunnittele, milloin palautat tehtäväsi. Huomioithan, että oppimistehtävän voi palauttaa aina myös ennen nimettyä viimeistä palautuspäivää. Oppimistehtävien sisältöä on kuvattu Korpin opintotietojärjestelmässä ilmoittautumisen yhteydessä.

Kun olet laatinut opiskelusuunnitelman, sinun kannattaa vielä tarkistuttaa se oppiaineen vastuuopettajalla eli liikuntapsykologiassa Hanna-Mari Toivosella ennen kuin tilaat opiskelutodistuksen.


OPISKELUTODISTUKSEN TILAAMINEN

Opiskelutodistus eli todistus opinto-oikeudesta tilataan Avoimen yliopiston lomakkeet ja todistukset -lomakkeella. Tarvitset JY-käyttäjätunnukset tilataksesi todistuksen opinto-oikeudestasi. Opiskelutodistusta tilatessa tulee liitteeksi lisätä opiskelusuunnitelma (edellä laatimasi Excel-tiedosto).

Tarkemmat ohjeet opiskelutodistuksen tilaamiseen Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemusta varten löydät HelpJYU palvelusta.


1.2 Opiskelu Jyväskylän yliopiston alumnioikeudella 1.8.2023 alkaen

JYU:n alumnioikeudella opiskelevalla on 1.8.2023 alkaen mahdollisuus opiskella maksutta avoimen yliopiston opintoja valmistumistaan seuraavien kahden lukuvuoden loppuun saakka.

 • Jos esimerkiksi olet suorittanut tutkintosi elokuussa 2023, voit ilmoittautua avoimen yliopiston opintoihin ja pyytää opintomaksusi mitätöimistä 31.7.2026 asti. Avoimen yliopiston opintojen suoritusoikeusaikasi voi jatkua saamaasi alumnioikeutta pidempään.

Maksuttomuus edellyttää:

 • että opiskelijan tutkinto on valmistunut 1.8.2023 tai sen jälkeen  
 • hänellä on voimassa oleva alumniopiskeluoikeus JYU:ssa
 • alumniopiskelija on yhteydessä Opiskelun palvelupisteelle heti avoimen opintoihin ilmoittautumisensa jälkeen HelpJYU-lomakkeella. (lomake julkaistaan vasta 1.8.2023 jälkeen)

Katso tarkemmat toimintaohjeet HelpJYU palvelusta.


Ennen 1.8.2023 valmistuneet Jyväskylän yliopiston alumnioikeuden omaavat opiskelijat voivat suorittaa liikuntapsykologian opintoja Avoimessa yliopistossa opintomaksua vastaan. Liikuntatieteellisen tiedekunnan alumnioikeiden omaavat opiskelijat voivat suorittaa liikuntapsykologian perusopinnot ja yhden aineopintojen jaksoista maksutta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa alumnioikeusaikansa puitteissa.


2 LIIKUNTAPSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)


Voit suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste. Perusopintokokonaisuuden (25op) suorittamiseen on hyvä varata yksi lukuvuosi (etenkin jos suoritat opintoja töiden ohessa), mutta opintoja voi suorittaa lyhyemmällä tai pidemmälläkin aikavälillä joustavasti. Perusopintokokonaisuuteen ei ilmoittauduta erikseen, vaan opintojaksot suoritetaan yksitellen ja lopuksi niistä kootaan kokonaisuus. Nykyinen liikuntapsykologian opetussuunnitelma on voimassa 31.7.2024 saakka.


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen


Luot itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ensimmäisellä liikuntapsykologian opintojaksollasi ja päivität sitä seuraavien opintojaksojen alussa kyseisen opintojakson tavoitteiden osalta. HOPS on sinun itsellesi tekemä suunnitelmallinen kuvaus omista tavoitteistasi liikuntapsykologian opinnoissa. HOPSin tarkoituksena on: 

 • auttaa sinua hahmottamaan opiskeluun käytettävää aikaa ja aikataulua
 • selkiyttää opiskelusi lähtökohtia ja päämääriä
 • tukea sinun tietoista ja itseohjautuvaa akateemista identiteettiäsi
 • tukea sinun liikuntapsykologisen asiantuntijuuden rakentamistasi
 • saada sinut pohtimaan tapojasi oppia ja opiskella

2.2 Opintojaksojen suoritustavat


Voit aloittaa liikuntapsykologian perusopinnot milloin tahansa ilmoittautumalla haluamiesi opintojaksojen suoritustapoihin. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksojen välillä. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


Voit suorittaa liikuntapsykologian perusopinnot etänä verkko-opintoina, mutta huomioithan, että opintojakso LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa sisältää läsnäoloa edellyttävää opetusta valintasi mukaan joko verkossa, Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa.


Opintojaksosta LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa tarjolla on siis kolme erilaista suoritustapavaihtoehtoa:

 1. Verkko-opetusryhmä, jossa verkko-opetusta 12 tuntia (3x4h). Luento-osuudet ovat tallenteina verkossa eli itsenäisen opiskelun osuus on suurempi.
 2. Lähiopetusryhmä Helsingissä, jossa lähiopetusta 20 tuntia (4x3,5-6,5h). Luento-osuudet ovat osana lähiopetusta eli itsenäisen opiskelun osuus on pienempi.
 3. Lähiopetusryhmä Jyväskylässä tai Kokkolassa, jossa lähiopetusta 12 tuntia (2x6h). Luento-osuudet ovat tallenteina verkossa eli itsenäisen opiskelun osuus on suurempi.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys


Liikuntapsykologian perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys:2.4 Opintojen suunnittelu: Perusopintojen opetusohjelma


LUKUVUOSI 2022-2023

Tutustu perusopintojen lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelmaan. Taulukosta löydät kootusti opintojaksojen ilmoittautumisajat ja tärkeimmät päivämäärät.


Muutokset ovat mahdollisia. Opintojaksojen ajanmukaiset tiedot löydät aina Opintotarjontamme-välilehdeltä.


LUKUVUOSI 2023-2024

Tutustu perusopintojen lukuvuoden 2023-2024 opetusohjelmaan. Taulukosta löydät kootusti opintojaksojen ilmoittautumisajat ja tärkeimmät päivämäärät.

Lukuvuoden opintotarjonta löytyy myös kuviona.


Muutokset ovat mahdollisia. Opintojaksojen ajanmukaiset tiedot löydät aina Opintotarjontamme-välilehdeltä.


Opiskelun suunnittelussa voit myös hyödyntää liikuntapsykologian perusopintojen vuosikelloa. Klikkaamalla tiettyä ryhmää näet ilmoittautumisajan ja tärkeimmät päivämäärät. Vuosikelloa pääset tarkastelemaan tarkemmin oikean yläkulman ruutu -kuvakkeen kautta.