XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa ja syventää venäjän kielen perustaitoja sekä laajentaa arkipäivään ja opiskeluun liittyvää sanastoa.


Keskeiset sisällöt

  • Henkilökuvaukset
  • Terveydentilaan liittyvät asiat
  • Opiskelemiseen ja opiskeluelämään liittyvät asiat
  • Kielioppirakenteet: komparatiivi, monikon instrumentaali, konditionaali, yksinkertainen futuuri, monikon datiivi


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • hallitsee suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen strategioita
  • ymmärtää yleiskielistä venäjänkielistä vuorovaikutusta
  • selviytyy sekä suullisesti että kirjallisesti työ- ja opiskeluelämän tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa venäjän kielellä
  • osaa arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
  • osaa käyttää monikielisiä resurssejaan venäjän kielitaitonsa kehittämiseen 
  • tiedostaa, että kieli ja kulttuuri ovat monikerroksellisia ja niihin liittyy erilaisia arvoja, asenteita ja normeja.

Esitietojen kuvaus

Opintojakson osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 4 -opintojakso tai vastaavat tiedot. Suositellaan myös opintojaksojen Venäjä 1-3 suorittamista.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2, Marjatta Alestalo (uusin painos) 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus