XVE0007 Venäjä 3 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on syventää peruskielitaitoa ja laajentaa sanastoa.


Keskeiset sisällöt

 • Tien kysyminen
 • Lomanvietto
 • Ammatinvalinta
 • Juhlat
 • Ostosten tekeminen
 • Lukusanat 100–1000 ja järjestysluvut
 • Asioiminen ravintolassa
 • Kielioppirakenteet: yksikön instrumentaali, futuuri, yksikön datiivi, adverbit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • osaa kommunikoida ja ilmaista itseään laajemmin jokapäiväisissä tilanteissa venäjän kielellä
 • osaa osallistua venäjänkieliseen keskusteluun tutusta aiheesta
 • hyödyntää omaa monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämisessä
 • tietää perusteita ja osaa pohtia kulttuurin moninaisuutta ja yhteiskunnallisia arvoja ja normeja.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 2 -opintojakson suorittaminen tai vastaavat tiedot. Suositellaan myös Venäjä 1 -opintojakson suorittamista.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

 • Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus