XVE0006 Venäjä 2 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opitaan kielen perusrakenteet ja kehitetään peruskielitaitoa: kuinka selviytyä venäjän kielellä jokapäiväisissä sosiaalisissa tilanteissa.


Keskeiset sisällöt

 • Peruskielitaito ja -rakenteet
 • Liikennevälineet
 • Harrastukset ja vapaa-ajan vietto
 • Lukusanat 30–100
 • Kielioppirakenteet: adjektiivien yksikön nominatiivi, 2.konjugaation verbit, yksikön akkusatiivi, monikon nominatiivi, liikeverbit идти-ехать/ходить-ездить, yksikön genetiivi, preteriti

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • selviytyy hyvin arkitilanteissa venäjän kielellä
 • osaa kertoa perusasioita elinympäristöstään, tapahtumista sekä itsestään ja mielipiteistään venäjäksi
 • osaa päätellä merkityksiä autenttisista venäjänkielisistä teksteistä
 • tunnistaa oman monikielisen kielirepertuaarin hyötyjä kielitaidon kehittämisessä
 • tiedostaa laajemmin venäjänkielisen kulttuurin monikerroksellisuutta ja siihen liittyviä arvoja, asenteita ja normeja.

Esitietojen kuvaus

Opintojakson osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 1 -opintojakson suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppikirjana kurssilla on "Kafe Piter" 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

 • Alestalo, Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus