XVE0005 Venäjä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä hyvin yksinkertaisissa elämän arkitilanteissa.


Keskeiset sisällöt

  • Tervehdykset ja kohteliaisuussäännöt
  • Itsensä esitteleminen sekä perheestä ja ammatista kertominen
  • Aakkoset ja lukusanat 1–30
  • Kielioppirakenteet: substantiivien suku, persoona- ja possessiivipronominit, monikon nominatiivi, yksikön prepositionaali, 1.konjugaation verbit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • selviytyy yksinkertaisissa arkitilanteissa venäjän kielellä
  • ymmärtää keskeisiä asioita venäjänkielisistä lyhyistä teksteistä ja keskusteluista
  • tiedostaa, että omaa kielirepertuaaria voi hyödyntää venäjän kielen opiskelussa
  • tunnistaa venäjänkielisen kulttuurin moninaisuutta ja siihen liittyviä arvoja, asenteita ja normeja.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät opiskelleet venäjää aikaisemmin.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1

Kirjallisuus

  • Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet/Assessment criteria* Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus