XVE0008 Venäjä 4 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on syventää perustaitoja ja laajentaa sanastoa.


Keskeiset sisällöt

 • Asuminen ja asuinympäristö
 • Vapaa-ajan vietto
 • Viestintä ja puhelimen käyttö
 • Kielioppirakenteet: adjektiivien taivutus, по-ja при-etuliitteiset verbit, monikon genetiivi, verbin aspektit, monikon prepositionaali, monikon akkusatiivi, indefiniittiset lauseet

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • selviytyy jokapäiväisissä tilanteissa venäjän kielellä
 • pystyy ilmaisemaan omia tarpeita venäjäksi suhteellisen monipuolisesti
 • ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta venäjänkielisestä puheesta
 • kykenee osallistumaan yleiseen keskusteluun ja perustelemaan näkemyksiään venäjäksi
 • osaa ilmaista kokemuksiaan ja tunteitaan venäjäksi
 • käyttää tietoisesti monikielistä kielirepertuaariaan kielitaitonsa kehittämiseen
 • tiedostaa, että kieli ja kulttuuri ovat monikerroksellisia ja niihin liittyy erilaisia arvoja, asenteita ja normeja.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 3 -opintojakson suorittaminen tai vastaavat tiedot. Suositellaan myös opintojaksojen Venäjä 1-2 suorittamista.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2, Marjatta Alestalo (uusin painos)

Kirjallisuus

 • Alestalo Marjatta, Malmberg Irina<br />Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2; ISBN: 978-951-792-377-4

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus